Üdvözöljük Kedves Látogató! [ Regisztráció | Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

„Otthoni munka” weboldal Általános Szerződési Feltétele (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza otthonimunka.net weblapon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatások leírásait, típusait, valamint a Petrényi-Petrik József E.V. (3530 Miskolc, Király 12. a továbbiakban: Üzemeltető) és a Felhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket, melyek a közöttük fennálló, a Felhasználó által is tudomásul vett szerződéses jogviszonyból fakadnak.

1. Általános fogalmak

Az ÁSZF-t Magyarország törvényei szabályozzák.

Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó): személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést rögzít a Weboldal rendszerében.

Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás): Üzemeltető által a Weblapon lehetővé teszi a hirdetések rögzítését, a hirdetések – díjfizetés ellenében történő – nézettségének potenciális növekedését, valamint a hirdetések megtekintését, közöttük történő keresését.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF, továbbá az Üzemeltető Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között írásbeli szerződésnek nem minősülő magyar nyelvű online szerződés jön létre.

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Üzemeltető törli, illetve amennyiben a Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül.

2. Hirdetési szolgáltatás

A, Díjmentes hirdetési szolgáltatás

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést adhatnak fel és szerkeszthetnek díjtalanul. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által a hirdetést a hirdetés feladásakor meghatározott kategóriától eltérő kategóriába sorolja, illetve hogy eldöntse, hogy a hirdetés címe és leírása alapján a hirdetés egyéb paraméterei reálisan vonatkoznak-e a hirdetésre. Ha az Üzemeltető megítélése szerint a paraméterek nem reálisak, akkor jogosult módosítani a hirdetést a legjobb belátása szerint.

Az ingyenesen feltöltött hirdetéseket az Üzemeltetőhez érkezést követően, amennyiben az a jelen ÁSZF-be ütközés miatt nem kerül elutasításra, az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és díjmentes hirdetésfeladás esetén 90 nap időtartamig (érvényességi idő) elérhetővé teszi a Weboldalon. Az érvényességi idő elteltével az Üzemeltető a hirdetést automatikus inaktiválja, majd megújítás hiányában lejárattól számított 180. nap után törli a Weboldalról.

B, Díjköteles hirdetési szolgáltatás

    • Szolgáltatások leírása, érvényességi ideje, fizetendő díjak

A díjfizetés fejében biztosított szolgáltatások leírását, érvényességi idejét, valamint igénybevételükért fizetendő díjakat a Weboldal Hirdetés feladása oldala tartalmazza.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

    • A díjköteles szolgáltatások díjának kiegyenlítése, visszatérítésre vonatkozó szabályok

A díjakat a Felhasználó Forint (HUF) pénznemben banki átutalással, PayPales fizetéssel egyenlítheti ki. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A vásárlás a hirdetés feladásakor az „Előnézet” oldalon a „Folytatás” gomb, megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtását a fizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz történő érkezését követően legfeljebb 24 órán belül teljesíti, amennyiben a feltöltött hirdetés megfelel a jelen ÁSZF-nek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti.

A megfizetett díjról az Üzemeltető a Felhasználók részére számlát állít ki, amelyet PDF formátumban a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A hatályos jogszabályok (lsd. lent) szerint a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles, továbbá nincs szükség a számla példányszámainak és eredetiségének megjelölésére. Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számlának minősül, tehát nem elektronikus számla. Nyomtatás után számviteli bizonylatként a könyvelésben felhasználható. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla PDF formátumban való kiállításához.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem került megkezdésre. A díj visszatérítésre Forint (HUF) pénznemben és a díj kiegyenlítésekor használt díjfizetési móddal kerül sor.

3. Hirdetésfeladásra vonatkozó szabályok

 • A hirdetésfeladás véglegesítésével a Felhasználó elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.
 • A hirdetések regisztráció nélkül nem törölhetők vagy módosíthatók.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hirdetéseket ellenőrizze, módosítsa, más kategóriába sorolja, függő állapotba helyezze, vagy törölje.
 • Minden hirdetés legkésőbb 90 nap után automatikusan lejár.
 • A hirdetés feladásával engedélyezi, hogy Otthoni munka hirdetésben szereplő elérhetőség (email cím, telefonszám, webcím) bárki által látható legyen.
 • Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a honlapra feltöltött anyagok, képek, információk tartalmáért a hirdetés feladója teljes körű felelősséggel tartozik.
 • Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az illegális, törvénybe ütköző hirdetés feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

Fenntartjuk a jogot a hirdetések magyarázat nélküli elutasítására, törlésére az alábbi esetekben:

 • ellenkezik a szabályzattal,
 • nem felel meg a hirdető érvényben lévő tagsága szabályainak,
 • többszörösen feladott hirdetés,
 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés,
 • nem otthoni munka hirdetést tartalmaz,
 • jogsértést megvalósító hirdetés,
 • ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren,
 • nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas.
 • olyan tartalom szerepel a hirdetésben, amely:
  • Pornográf vagy felnőtteknek szól
  • Erőszakos tartalom
  • Fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom
  • Erős vulgarizmusok
  • Hacker-, illetve crackertartalom
  • Szerencsejátékkal vagy kaszinóval kapcsolatos tartalom
  • Tiltott kábítószerek és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos tartalom
  • Sör vagy tömény alkohol értékesítése
  • Dohányáru és kapcsolódó áruk értékesítése
  • Receptköteles gyógyszerek értékesítése
  • Fegyverek vagy lőszer (pl. lőfegyverek, lőfegyver-alkatrészek, rohamkések, kábítópuskák) értékesítése
  • Iparművészeti vagy egyéb áruk másolatainak vagy hamisítványainak értékesítése
  • Iskolai dolgozatok, főiskolai vagy egyetemi munkák értékesítése vagy terjesztése
  • Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
  • Személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz;
  • Félelemérzetet kelt;
  • Amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen,
  • Ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be;
  • Bármilyen egyéb olyan tartalom, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait

4. Felelősség

Nem vállalunk felelősséget

 • az oldalakon elhelyezett Otthoni munka hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok helyességéért vagy valóságtartalmáért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; a működés teljes leállításából, változásokból; a hirdetések törléséből eredő esetleges károkért.

5. Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát, a szolgáltatásokat – beleértve a díjköteles szolgáltatásokat is – minden előzetes értesítés nélkül másik, otthonimunka.net domain névtől eltérő domain néven tegye elérhetővé, akár úgy, hogy megszünteti otthonimunka.net domainen a szolgáltatást ( domain nevet váltson ). Az új domain néven otthonimunka.net weboldalon megrendelt ingyenes és díjköteles szolgáltatások folytatólagosak, ami azt jelenti, hogy a felhasználók által otthonimunka.net oldalon korábban megrendelt szolgáltatások a váltás időpontjában aktuális állapottól indítva vehetők továbbra is igénybe az új domain név alatt.

6. Ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

 • telefonszám: Ügyfélszolgálat menüpont alatt
 • postacím: Petrényi-Petrik József E.V. 3530 Miskolc, Király 12 (Magyarország)
 • elektronikus levelezés: Ügyfélszolgálat menüpont alatt

7. Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144;

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75;

8. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés:
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, visszatérítés:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Feliratkozás hírlevélre

Iratkozzon fel hírlevelünkre és minden héten megkapja az Otthoni munka weboldal legújabb hirdetéseinek listáját! Így nem marad le egy új lehetőségről sem.


E-mail cím:*
Név:*
Önszántamból iratkozom fel a címlistára::* igen

Facebook