Üdvözöljük Kedves Látogató! [ Regisztráció | Bejelentkezés

Adatkezelési Szabályzat

Az adatkezelési szabályzat célja

A Petrényi-Petrik József E.V. (3530 Miskolc, Király 12., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Petrényi-Petrik József E.V. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.otthonimunka.net/adatkezelesi-szabalyzat címen.
A Petrényi-Petrik József E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Petrényi-Petrik József E.V. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Petrényi-Petrik József E.V. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Felhasználónak lehetősége van megismerni az Adatkezelési szabályzatot

 • a portálra történő belépés után,
 • a regisztrációkor és
 • a hirdetésfeladási folyamat során is.

A Petrényi-Petrik József E.V. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Értelmező fogalmak
 1. hirdető/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a https://otthonimunka.net/kapcsolat/ oldalon található űrlapon léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Petrényi-Petrik József E.V. minden hozzá beérkezett üzenetet a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.
Név: Petrényi-Petrik József E.V.
Székhely: 3530 Miskolc, Király 12.
Cégjegyzékszám: 05 06 011040
A bejegyző bíróság megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bíróság
Adószám: 20739557-2-05
Elektronikus levél: https://otthonimunka.net/kapcsolat/ oldalon található űrlapon keresztül

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Petrényi Petrik József

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció és hirdetésfeladás, -kezelés során megadandó személyes adatok

3.1.2. Regisztráció

Weboldalunkon a hirdetésfeladáshoz, hirdetéskezeléshez felhasználói fiók regisztrációjára van szükség. A regisztráció önkéntes alapon, a felhasználó önálló kezdeményezése alapján, az Adatkezelési tájékoztató megismerése és az adatkezeléshez történő hozzájárulás után lehetséges.

A regisztrációs oldalon szereplő űrlap kitöltése és elküldése után kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, szükségessége (*-al jelöltek kötelezőek, M= Hirdetéskezelőben Módosítható, NM= Hirdetéskezelőben Nem Módosítható ):

 • Felhasználónév * (NM)
  • a fiók egyedi azonosításához, Hirdetéskezelőbe történő bejelentkezéshez, kapcsolattartáshoz
  • elengedhetetlenül szükséges
 • Email cím * (M)
  • kapcsolattartáshoz; a hirdetések iránt érdeklődők üzeneteinek fogadásához; elfelejtett jelszó igényléséhez; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számlát erre a címre küldjük
  • elengedhetetlenül szükséges
 • Név vagy cégnév * (M)
  • kapcsolattartáshoz; hirdetésfeladáskor a számlázási adatoknál ez fog szerepelni; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • szükséges
 • Ország * (M)
  • felhasználói adatbázis statisztikához, hirdetésfeladáskor egyes hasonló mezőkbe betölti a rendszer; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • szükséges
 • Irányítószám * (M)
  • az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • szükséges
 • Település * (M)
  • hirdetésfeladáskor egyes hasonló mezőkbe betölti a rendszer; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • szükséges
 • Utca, házszám * (M)
  • hirdetésfeladáskor egyes hasonló mezőkbe betölti a rendszer; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • szükséges
 • Telefon (M)
  • kapcsolattartáshoz, hirdetésfeladáskor egyes hasonló mezőkbe betölti a rendszer;
  • elengedhetetlenül szükséges
  • az ügy megválaszolása, elintézése után az adatok törlésre kerülnek
 • Hirdető típusa * (M)
  • felhasználói adatbázis statisztikához
  • szükséges

A személyes adatok kezelésének időtartama

Az adatokat határozatlan ideig, illetve a felhasználói fiók tulajdonosa által jelzett törlési igény beérkezése utáni azonosítástól számított 3 napon belüli törléséig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

3.1.3 Hirdetésfeladás, -kezelés

Hirdetésfeladáskor a hirdetés tárgyával kapcsolatos információkat, valamint a hirdetőre vonatkozó személyes adatokat helyezhet el a hirdető a rendszerünkben.

A hirdetésfeladási folyamat befejezése után kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, szükségessége (*-al jelöltek kötelezőek):

 • Egyéb elérhetőség
  • érdeklődőkkel történő közvetlen kapcsolattartáshoz
  • nem szükséges
 • Webcím
  • érdeklődőkkel történő közvetett kapcsolattartáshoz
  • nem szükséges
 • Telefonszám
  • érdeklődőkkel történő közvetlen kapcsolattartáshoz
  • nem szükséges
 • Név vagy cégnév
  • az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • külön szolgáltatás igénybevétele esetén elengedhetetlenül szükséges
 • Ország
  • az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • külön szolgáltatás igénybevétele esetén elengedhetetlenül szükséges
 • Irányítószám
  • az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • külön szolgáltatás igénybevétele esetén elengedhetetlenül szükséges
 • Település
  • az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • külön szolgáltatás igénybevétele esetén elengedhetetlenül szükséges
 • Utca, házszám
  • az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
  • külön szolgáltatás igénybevétele esetén elengedhetetlenül szükséges
 • A hirdetés tárgyára vonatkozó adatok
  • a termék, szolgáltatás, munka leírására, részleteinek, elhelyezkedésének bemutatására vonatkozó adatok;
  • elengedhetetlenül szükségesek.

A személyes adatok kezelésének időtartama

Az adatokat a hirdetés lejárta és meg nem újítása után legkésőbb 6 hónap elteltéig, illetve a hirdetés tulajdonosa által jelzett törlési igény beérkezése utáni azonosítástól számított 3 napon belüli törléséig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

3.2 Technikai adatok

A Petrényi-Petrik József E.V. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Petrényi-Petrik József E.V. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A Petrényi-Petrik József E.V. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Petrényi-Petrik József E.V. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az otthonimunka.net weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

3.3.3.1 Google Adwords konverziókövetés cookie

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

3.3.3.2 A Google Analytics cookie

 1. A otthonimunka.net a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

3.4.1 Külön szolgáltatás hirdetési oldalon (otthonimunka.net) történő rendelésekor kezelt adatok köre, adatkezelés célja, szükségessége, időtartama (*-al jelöltek kötelezőek):

 • számlázási név *
  • a szolgáltatásról kiállított számla elkészítéséhez kérjük
  • elengedhetetlenül szükséges
  • számviteli törvényben meghatározott ideig őrizzük
 • számlázási cím *
  • a szolgáltatásról kiállított számla elkészítéséhez kérjük
  • elengedhetetlenül szükséges
  • számviteli törvényben meghatározott ideig őrizzük

3.4.2 Az online rendeléshez kapcsolódó adatfeldolgozás jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az online ügyintézés Ügyfélszolgálat oldalunkon (https://otthonimunka.net/kapcsolat/ ) elérhető űrlapon keresztül lehetséges. Az űrlap kitöltése és elküldése után kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, szükségessége, időtartama (*-al jelöltek kötelezőek):

 • Név *
  • kapcsolattartáshoz
  • szükséges
  • az ügy megválaszolása, elintézése után az adatok törlésre kerülnek
 • Email cím *
  • kapcsolattartáshoz, válaszadáshoz
  • elengedhetetlenül szükséges
  • az ügy megválaszolása, elintézése után az adatok törlésre kerülnek

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

3.6 Értesítő levélhez kapcsolódó adatok

Oldalunkon lehetőség van értesítést kérni a megjelenő új hirdetésekről. Az értesítőre történő feliratkozás kezdeményezése egy űrlap segítségével történik. A feliratkozás kezdeményezése után kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, szükségessége (*-al jelöltek kötelezőek):

 • Email cím *
  • kapcsolattartás, az értesítő levelek erre az email címre kerülnek kiküldésre
  • elengedhetetlenül szükséges
 • Név
  • kapcsolattartás, az értesítő személyessé tétele
  • szükséges

Az értesítőről lehetőség van bármikor leiratkozni:

 • az értesítő levelekben található leiratkozási linkre kattintva,
 • ügyfélszolgálatunknak küldött jelzés alapján.

Adatkezelés időtartama

 • A meg nem erősített feliratkozásban szereplő személyes adatokat legkésőbb a feliratkozási szándék jelzésétől számított 90. nappal töröljük.
 • A leiratkozott személyek feliratkozásban szereplő személyes adatait legkésőbb a leiratkozási szándék jelzésétől számított 90. nappal töröljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Petrényi-Petrik József E.V. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Petrényi-Petrik József E.V. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a Petrényi-Petrik József E.V. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Petrényi-Petrik József E.V. fér hozzá.

Tárhely-szolgáltató

Tárhely.Eu Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
support@tarhely.eu

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Petrényi-Petrik József E.V. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Petrényi-Petrik József E.V. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Petrényi-Petrik József E.V. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Petrényi-Petrik József E.V. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Petrényi-Petrik József E.V. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Érvényes: 2022.09.01.

 

 

Feliratkozás hírlevélre

Iratkozzon fel hírlevelünkre és minden héten megkapja az Otthoni munka weboldal legújabb hirdetéseinek listáját! Így nem marad le egy új lehetőségről sem.


E-mail cím:*
Név:*
Önszántamból iratkozom fel a címlistára::* igen

Facebook